Lorem ipsum 1

Posted at 7 marca 2013 | By : | Categories : | 1 Comment

About scr3amer

Comment

  • Richard

    21 sierpnia 2013 at 13:22

    Niestety i w gminie Andrychf3w pożary sadzy w konimach zdarzają się bardzo często. Dobrze, że w artykule zwraca się uwagę na fakt, jak mogą one być niebezpieczne oraz na to, żeby zadbać o wizytę kominiarza i jej pisemne potwierdzenie.Bez tego, w przypadku podstawowych polis ubezpieczeniowych, nie dostaniemy odszkodowania, ponieważ firma ubezpieczeniowa zrzuci na nas odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku regularnego czyszczenia przewodf3w kominowych!

Leave a Comment